Domän

Börja nu en domänkontroll!

 • .GMBH 12 månader
 • 49,00
 • .INFO 12 månader
 • 9,59
 • .ORG 12 månader
 • 9,99
 • .ONLINE 12 månader
 • 25,99
 • .DE 12 månader
 • 12,99
 • .COM 12 månader
 • 12,79
 • .EU 12 månader
 • 9,99
 • .SHOP 12 månader
 • 40,00

Mer än bara en domän

Enkel installation

Enkel domäninställning. Inga tekniska förkunskaper krävs.

Största utbudet på internet

Hundratals domäntillägg för fler valmöjligheter när den önskade domänen tas

Bekväm administration

Hantera dina domännamn online via ett bekvämt användargränssnitt.

Automatisering

Inom områdena domän, namnservice & registrarhantering kan processerna för registrering, ändring och återanslutning utföras automatiskt via ett webbgränssnitt eller e-postgränssnitt.

IDN aktiverat
Denna applikation konverterar mellan den ursprungliga formen av en IDN (U-etikett) och dess ASCII-representation (ACE-form) i DNS (A-etikett) och tillbaka. Läs mer (länk) →
Utmärkt support

Behövs hjälp? Vår expertsupport finns till din sida med råd och åtgärder – dygnet runt, sju dagar i veckan.

500+TLD