IMPRESSUM

BEK Service GmbH
Westendstr. 2A
D-87439 Kempten (Allgäu)

E: info@bekservice.de
P: (+49) 831 93065616

Företagets huvudkontor: Kempten (Allgäu)
Registreringsdomstol: Kempten (Allgäu)
HRB: 14544
Skattenummer: 127/122/20552
Momsnummer: DE322920054
Verkställande direktör: Iman Khabazi Koma

I den mån telemedia med journalistiskt-redaktionellt utformade erbjudanden (såsom nyhetsbrev) återges är ansvarig:
Iman Khabazi Coma

Yrkesansvarsförsäkring: ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf

W3C-efterlevnad

Denna webbplats skapades enligt giltiga rekommendationer från World Wide Web Consortium (W3C).

W3C publicerar standarder och webbriktlinjer för utvecklingen av internetteknik som främjar internets framsteg och säkerställer dess interoperabilitet (www.w3.org).

En W3C-giltig källkod är grundkravet för bra sökmotoroptimering och barriärfria webbplatser. Med den så kallade ”Validatorn” kan du kontrollera om webbplatser har skapats i enlighet med riktlinjerna.

Den W3C-kompatibla implementeringen av (X)HTML och CSS-programmering är en kvalitetsfunktion för professionella webbplatser.

Varning:

Ansvar för innehåll:
Innehållet på vår sida skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är uppdaterat, fullständigt eller korrekt. Enligt 7 § stycke 1 är vi som tjänsteleverantör ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt allmänna lagar. Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka lagrad och överförd tredjepartsinformation eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer detta innehåll att tas bort omedelbart.

Innan du stämmer oss skulle vi uppskatta ett skriftligt meddelande från dig. Utan föregående kontakt kommer kostnaderna för en juridisk varning att avvisas som ogrundade i betydelsen skyldigheten att mildra skadan. Omotiverade varningar och/eller upphörande- och avstå-deklarationer kommer att besvaras direkt med en negativ deklaratorisk åtgärd eller värre.

Ansvar för länkar:
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt:

Alla artiklar i Postillon är licensierade under en Creative Commons (icke-kommersiell) licens och kan användas med en länk och/eller hänvisning till den ursprungliga källan. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Småkakor:
Cookies är små filer som gör det möjligt att lagra specifik, enhetsrelaterad information på användarens åtkomstenhet (PC, smartphone, etc.). Å ena sidan tjänar de användarvänligheten för webbplatser och därmed användarna (t.ex. lagring av inloggningsdata). Å andra sidan tjänar de till att samla in statistiska uppgifter om webbplatsanvändning och för att kunna analysera dem för att förbättra erbjudandet. Användare kan påverka användningen av cookies. De flesta webbläsare har ett alternativ att begränsa eller helt förhindra lagring av cookies. Det påpekas dock att användningen och i synnerhet användarvänligheten är begränsad utan cookies.

Återkallelse, ändringar, korrigeringar och uppdateringar:
Användaren har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som lagras om honom. Dessutom har användaren rätt att korrigera felaktiga uppgifter, blockering och radering av sina personuppgifter, förutsatt att det inte finns någon laglig skyldighet att behålla dem.

Dataskydd
Omfattning:
Denna dataskyddsförklaring klargör användarna om typen, omfattningen och syftet med insamling och användning av personuppgifter av den ansvariga leverantören på denna webbplats (nedan kallat ”erbjudande”). Den rättsliga grunden för dataskydd finns i Federal Data Protection Act (BDSG) och Telemedia Act (TMG).

Hantering av personuppgifter:
Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person, det vill säga information som kan spåras tillbaka till en person. Detta inkluderar namn, e-postadress eller telefonnummer. Men även data om preferenser, hobbyer, medlemskap eller vilka webbplatser som någon har tittat på är personuppgifter. Personuppgifter samlas in, används och vidarebefordras endast av leverantören om detta är tillåtet enligt lag eller om användarna samtycker till datainsamlingen.

Kontakt:
Vid kontakt med leverantören (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) lagras den information som användaren lämnar i syfte att behandla begäran och i det fall följdfrågor uppstår.

bootstrap
Bootstrap-licens och upphovsrätt: ”MIT-licensen (MIT) Copyright (kaffe) 2011-2014 Twitter, Inc. Tillstånd ges härmed, kostnadsfritt, till alla personer som skaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”). , att handla med programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer som programvaran tillhandahålls att göra så, med förbehåll för följande villkor: Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH INTRÄNGNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARE ELLER UPPHAVSRÄTTSinnehavare VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER MJUKVARAN. PROGRAMVARA.”
Källa: https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE

upphovsrätt

Webbplatsens struktur och innehåll är upphovsrättsskyddat av BEK Group Service. Duplicering av information eller data, i synnerhet användning av texter, delar av text eller bilder samt användning av kodrader från webbplatsen kräver vårt förhandsgodkännande.

Dataskydd

Tack för ditt intresse för vår webbplats och vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter. Naturligtvis följer vi alla juridiska bestämmelser i den federala dataskyddslagen (BDSG), telemedialagen (TMG) och andra dataskyddsbestämmelser.

Datainsamling och bearbetning

Det är i allmänhet inte nödvändigt att lämna personuppgifter för att använda vår webbplats. Endast åtkomstdata utan personlig referens lagras, såsom namnet på din internetleverantör, sidan från vilken du besöker oss, namnen på de begärda filerna och datumet för åtkomst till dem. Dessa uppgifter utvärderas uteslutande för att förbättra vårt erbjudande och tillåter inga slutsatser om din person.

Personuppgifter, å andra sidan, samlas bara in om du lämnar dem till oss frivilligt. Detta kan till exempel ske när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

Användning och utlämnande av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in på vår webbplats kommer att användas för att behandla dina förfrågningar. Dina uppgifter kommer endast att behandlas och användas för konsult-, reklam- och marknadsundersökningsändamål med ditt uttryckliga samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att göra detta, vänligen kontakta BEK på e-postadressen info@bekgroup.de.

Om du har registrerat dig för att ta emot vårt nyhetsbrev genom att ange din e-postadress, kommer det att användas för våra egna annonseringsändamål tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Avregistreringen är möjlig när som helst.

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för Googles räkning. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av dina uppgifter med verkan för framtiden. Med tanke på diskussionen om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att, för att utesluta direkt personlig referens, behandlas IP-adresser endast i förkortad form på denna webbplats, eftersom vi använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()” .

Med undantag för det sista stycket är avsnittet om ”Google Analytics” en exempeltext som föreslås av Google, vars användning rekommenderas. Om du som webbplatsoperatör använder dig av de tjänster som erbjuds där bör du använda tilläggstjänsten ”_anonymizeIp()” som nämns för att följa dataskyddsbestämmelserna så gott det går. Dessutom bör rättsutvecklingen beaktas, särskilt när det gäller bedömningen av möjligheten till invändning ur tillsynsmyndigheternas perspektiv.

Använda Facebook ”Gilla”-knappen

Vår webbplats använder Facebook ”Gilla”-knappen från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Nedan kallad ”Facebook” förkortat. Facebook ”Gilla”-knappen är märkt med Facebook-logotypen och ett ”f”.

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller Facebook ”Gilla”-knappen upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i plugin-programmet överförs direkt från Facebook till din webbläsare, som integrerar det i webbplatsen.

Genom att integrera pluginet får Facebook informationen om att du har kommit åt motsvarande sida på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela ditt besök ditt Facebook-konto. Om du trycker på ”Gilla”-knappen eller gör en kommentar, överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och lagras där.

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation.

Om du inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Dataskyddsdeklaration för användning av Google+

Insamling och avslöjande av information: Du kan använda Google+-knappen för att publicera information över hela världen. Du och andra användare får personligt anpassat innehåll från Google och våra partners via Google+-knappen. Google lagrar både informationen som du har gett +1 för innehåll och information om sidan du tittade på när du klickade på Google+-knappen. Din +1 kan visas som ett meddelande tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller någon annanstans på webbplatser och annonser på internet. Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil, som minst måste innehålla det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn även ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information om dig. Användning av den insamlade informationen: Utöver de syften som förklaras ovan kommer informationen du tillhandahåller att användas i enlighet med gällande Googles dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera samlad statistik om användares +1-aktivitet eller vidarebefordra dem till användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

Användning av XING-plugins (XING-delningsknapp)

”XING Share-knappen” används på vår webbplats. När du går in på denna webbplats kommer din webbläsare kort att upprätta en anslutning till XING AGs servrar (”XING”), med vilka funktionerna ”XING Share Button” (särskilt beräkning/visning av räknarvärdet) tillhandahålls. XING lagrar ingen av dina personuppgifter när du går in på denna webbplats. I synnerhet lagrar inte XING några IP-adresser. Det görs inte heller någon utvärdering av ditt användningsbeteende via användandet av cookies i samband med ”XING-delningsknappen”. Du kan komma åt den aktuella dataskyddsinformationen på ”XING Share Button” och ytterligare information på denna webbplats: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Användning av LinkedIn Rekommendera-knappen

Vår webbplats innehåller plugins från LinkedIns sociala nätverk från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat ”LinkedIn”). integrerad. Du kan känna igen LinkedIn-plugins på LinkedIn-logotypen eller ”Dela-knappen” (”Rekommendera”) på denna webbplats. När du besöker denna webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och LinkedIn-servern via plugin. LinkedIn får informationen om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn ”Dela”-knappen medan du är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan du länka innehållet på denna webbplats till din LinkedIn-profil. Detta gör att LinkedIn kan associera ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av LinkedIn. Detaljer om datainsamling (ändamål, omfattning, vidare bearbetning, användning) samt om dina rättigheter och inställningsalternativ finns i LinkedIns dataskyddsinformation. LinkedIn gör denna information tillgänglig på http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.