ОТПЕЧАТЪК

BEK Service GmbH
Westendstr. 2A
D-87439 Кемптен (Алгой)

E: info@bekservice.de
P: (+49) 831 93065616

Седалище на компанията: Кемптен (Алгой)
Търговски регистър: Кемптен (Алгой)
HRB: 14544
Данъчен номер: 127/122/20552
Идентификационен номер по ДДС: DE322920054
Управител: Иман Кабази Кома

Ако се предоставят телемедии с журналистически-редакционно оформени предложения (като например бюлетини), отговорен е Иман Кабази Кома.

Застраховка за професионална отговорност: ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf

W3C съвместимост

Този интернет сайт е създаден в съответствие със съвременните препоръки на Световния уеб консорциум (W3C).

W3C установява стандарти и уеб насоки за развитието на интернет технологиите, които насърчават прогреса на интернет и гарантират неговата взаимодействиeмост (www.w3.org).

Валиден код според W3C е основното изискване за добра оптимизация за търсачки и достъпна уеб страница. С помощта на така наречения „валидатор“ можете да проверите дали уеб страниците са създадени в съответствие с насоките.

Съвместимото с W3C приложение на програмирането (X)HTML и CSS е качествен маркер за професионални интернет сайтове.

Отказ от отговорност:

Отговорност за съдържание:
Съдържанието на нашата страница е създадено с голяма грижа. Въпреки това, не можем да гарантираме актуалността, пълнотата и точността на информацията. Съгласно § 7, абз. 1 от Закона за телемедиите, ние като доставчици на услуги носим отговорност за нашите собствени съдържание на тези страници, в съответствие с общите закони. В съответствие с § 8 до 10 от TMG обаче, като доставчици на услуги не сме задължени да наблюдаваме запазената и предадената от други информация или да търсим обстоятелства, указващи за незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация, съгласно общите закони, не са засегнати от това. Отговорността по това отношение, обаче, е възможна едва след установяването на конкретно нарушение на закона. При установяване на нарушения, такива съдържания се премахват незабавно.

Преди да ни съдите, бихме се радвали да получим писмено уведомление от вас. Без предварителен контакт, разноските за адвокатска предупредителна мярка в смисъл на задължението за намаляване на вредата, ще бъдат отхвърлени като неоснователни. Неправомерни предупредителни мерки и / или декларации за въздържание ще бъдат незабавно оспорени чрез отрицателен иск или по-лошо.werden direkt mit einer negativen Feststellungsklage oder Schlimmerem beantwortet.

Отговорност за връзки (линкове):
Нашето предложение съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, за чиито съдържание ние нямаме контрол. Поради това ние не поемаме отговорност за тези чужди съдържания. За съдържанието на свързаните уебстраници винаги е отговорен съответният доставчик или оператор на тези страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни нарушения на закона в момента на свързването. Незаконни съдържания не бяха видими в момента на свързването. Въпреки това, постоянното съдържателно контрол на свързаните страници не е разумно без конкретни указания за нарушение на закона. При установяване на нарушения на закона, ще премахнем такива връзки незабавно.

Авторско право:
Всички статии в Postillon са предоставени под лиценз Creative Commons (не за комерсиална употреба) и могат да бъдат използвани при посочване на оригиналния източник и/или връзка към него. Доколкото съдържанието на тази страница не е създадено от оператора, се спазват авторските права на трети страни. Особено се маркират съдържанията на трети страни като такива. Ако въпреки това забележите нарушение на авторските права, моля, уведомете ни за това. При установяване на нарушения на закона, ще премахнем такива съдържания незабавно.

Бисквитки:
Бисквитките са малки файлове, които позволяват да се запазят специфични информации, свързани с устройството, на което потребителите имат достъп (компютър, смартфон и други). Те са полезни за удобството на потребителите на уебстраници (например запаметяване на логин данни) и за събиране на статистически данни за използването на уебсайтове, с цел подобряване на предложението. Потребителите могат да оказват влияние върху използването на бисквитки. Повечето браузъри разполагат с опция, която ограничава или напълно пречи на запазването на бисквитки. Въпреки това се отбелязва, че използването, и по-конкретно удобството на използване, може да бъде ограничено без бисквитки.

Оттегляне, промени, корекции и актуализации:
Потребителят има правото да поиска безплатно информация за личните си данни, които са запазени за него. Потребителят също има правото на корекция на неточни данни, блокиране и изтриване на личните си данни, освен ако няма законово задължение да се съхраняват.

Декларация за защита на данните:
Тази декларация за защита на данните уведомява потребителите за типа, обхвата и целите на събирането и използването на лични данни от отговорния доставчик на този уебсайт (по-нататък „Предложение“). Правните основания за защитата на данните се намират във Федералния закон за защита на данните (BDSG) и Закона за телемедии (TMG).

Обработка на лични данни:
Лични данни са информация, която помага да се определи определено лице, т.е. данни, които могат да бъдат проследени обратно до човек. Това включва името, имейл адреса или телефонния номер. Но също така данни за предпочитания, хобита, членства или кои уебстраници са били посетени от някого, влизат в личните данни. Лични данни се събират, използват и предоставят от доставчика само когато това е разрешено законно или когато потребителите се съгласят със събирането на данни.

Контактиране:
При свързване с доставчика (например чрез контактната форма или имейл), данните на потребителя се съхраняват с цел обработка на заявката и за случаи, когато има последващи въпроси.

Лиценз на Bootstrap и авторско право: „The MIT License (MIT) Copyright (coffee) 2011-2014 Twitter, Inc. Настоящим се предоставя свободно право на всяко лице, което получава копие на този софтуер и свързаните документационни файлове („Софтуерът“), да работи със софтуера без ограничения, включително, но не само, да използва, копира, модифицира, слива, публикува, разпространява, сублицензира и/или продава копия на Софтуера и да позволява на лица, на които е предоставен Софтуерът, да го правят, при условие че се включи горепосоченото уведомление за авторските права и това уведомление за разрешение във всички копия или значими части от Софтуера. Софтуерът се предоставя „както е“, без никаква гаранция, изразена или подразбираща се, включително, но не само, гаранции за търговска пригодност, подходящост за определена цел и отсъствие на нарушения. В никакъв случай авторите или притежателите на авторските права не носят отговорност за някакви искове, щети или други задължения, произтичащи от договор, неправомерни действия или други действия, възникнали във връзка със Софтуера или използването му или други действия във връзка със Софтуера.“
Източник: https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE

Авторско право

Структурата и съдържанието на уебсайта са защитени с авторски права от BEK Group Service. Възпроизвеждането на информация или данни, по-специално използването на текстове, части от текстове или изображения, както и използването на кодове от уебсайта изисква нашето предварително разрешение.

Защита на данни

Благодарим ви за интереса към нашата уеб страница и нашата компания. Защитата на вашите лични данни е много важна за нас. По-долу ще ви информираме подробно за начина, по който обработваме вашите данни. При това разбира се, спазваме всички законови разпоредби на Федералния закон за защита на данните (BDSG), Закона за телемедии (TMG) и други правни разпоредби за защита на данните.

Събиране и обработка на данни

За да използвате нашата уеб страница, обикновено не е необходимо да предоставяте лични данни. Съхраняват се само данни за достъп без личност, като например името на доставчика на услуги за интернет, страницата, от която посетителят ни посети, имената на заявените файлове и дата на достъпа им. Тези данни се използват изключително за подобряване на предлаганите от нас услуги и не допускат никакви заключения за личността ви.

Лични данни се събират само ако ни ги предоставите доброволно, например при регистрацията за нашия бюлетин.

Използване и предаване на лични данни

Събраните лични данни по време на посещението на нашата уеб страница се използват за обработка на вашите заявки. Обработката и използването на вашите данни за цели на консултации, рекламиране и пазарни проучвания се извършват само с вашето изрично съгласие.

Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време за бъдещето. Моля, обърнете се към BEK на адрес info@bekgroup.de.

Ако сте се абонирали за нашия бюлетин, като предоставите своя имейл адрес, този адрес се използва за наша рекламна дейност, докато не се отпишете от него. Отписването е възможно по всяко време.

Използване на Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб анализираща услуга на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Информацията, която се генерира от бисквитката за използването ви на този уебсайт (включително вашето IP-адрес) се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google използва тази информация, за да оцени използването ви на уебсайта, да съставя отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с уебсайта и използването на интернет. Google може също да предаде тази информация на трети страни, ако това е законово изискано или ако трети страни обработват тези данни за сметка на Google. Google никога няма да свърже вашия IP адрес с други данни на Google. Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки, като настроите съответно софтуера на вашия браузър, но в този случай може да не използвате всички функции на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с обработката на данните за вас от Google по описания по-горе начин и за посочените по-горе цели.

Вие можете да се противопоставите на събирането и съхранението на вашите данни по всяко време за бъдеще. Поради дискусията относно използването на аналитични инструменти с пълни IP-адреси, ние бихме искали да отбележим, че за да се изключи директната свързаност с личността, на този уебсайт IP-адресите се обработват само частично, тъй като използваме Google Analytics с разширението „_anonymizeIp ()“.

Разделът „Google Analytics“ е с изключение на последния абзац текст, предложен

Използване на Facebook бутона „Харесва ми“.

Нашата уеб страница използва бутона „Харесвам“ на Facebook от социалната мрежа facebook.com, която е собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ. На кратко, наричана „Facebook“. Бутона „Харесвам“ на Facebook е маркиран с логото на Facebook – „f“.

Когато отворите уеб страница на нашия уебсайт, която съдържа бутона „Харесвам“ на Facebook, браузърът ви установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на плъгина се предава директно от Facebook на браузъра ви и се вгражда в уеб страницата.

Чрез включването на плъгините, Facebook получава информация, че сте отворили съответната страница на нашия уебсайт. Ако сте влезли във вашия акаунт в Facebook, Facebook може да свърже посещението ви с вашата Facebook профил. Ако натиснете бутона „Харесвам“ или направите коментар, съответната информация се предава директно от вашия браузър на Facebook и се съхранява там.

Моля, вижте Политиката за поверителност на Facebook, за да научите повече за целта и обхвата на събирането на данни и за допълнителната обработка и използване на данните от Facebook, както и за вашите права и настройки за защита на личните ви данни.

Ако не желаете Facebook да събира данни за вас чрез нашия уебсайт, трябва да излезете от своя акаунт в Facebook преди да посетите нашия уебсайт.

Декларация за защита на данните при използването на Google+

За събиране и предаване на информация: С помощта на бутона Google + можете да публикувате информация в цял свят. Чрез бутона Google + получавате персонализирани съдържания от Google и нашите партньори. Google съхранява както информацията, че сте дали +1 за определено съдържание, така и информация за страницата, която сте разглеждали, като сте натиснали бутона Google +. Вашите +1 могат да се показват като препоръки заедно с името на вашия профил и вашата снимка в услугите на Google, като например в резултатите от търсенето или в профила ви в Google, или на други места на уеб сайтове и реклами в интернет. Google записва информация за вашите +1 дейности, за да подобри Google услугите за вас и за другите потребители. За да използвате бутона Google +1, ви е необходим световно видим, публичен профил в Google, който трябва да съдържа поне избраното от вас име за профила. Това име се използва във всички Google услуги. В някои случаи това име може да замени друго име, което сте използвали при споделяне на съдържание чрез профила си в Google. Идентичността на вашия Google профил може да бъде показана на потребители, които знаят вашия имейл адрес или разполагат с друга идентифицираща информация за вас. Използване на събраната информация: Освен гореспоменатите цели, предоставената от вас информация се използва в съответствие с приложимите Google Политики за поверителност. Google може да публикува сумарни статистики за +1 дейностите на потребителите или да ги предостави на потребители и партньори, като издатели, рекламодатели или свързани уеб сайтове.

Използване на добавки за XING (бутон за споделяне на XING)

На нашия уебсайт се използва бутона „Споделяне в XING“. При посещението на този уебсайт чрез вашия браузър се установява кратка връзка към сървърите на XING AG („XING“), за да се осигурят функциите на бутона „Споделяне в XING“ (предимно изчисляване/показване на брояча). XING не запазва никакви лични данни за вас по време на посещението ви на този уебсайт. XING не запазва IP адреси. Не се извършва и анализ на вашия начин на използване на уебсайта чрез използването на бисквитки във връзка с бутона „Споделяне в XING“. Можете да намерите най-новата информация за защитата на личните данни за бутона „Споделяне в XING“ и допълнителна информация на следния уебсайт: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Използване на бутона LinkedIn Препоръчай

На нашия уебсайт са интегрирани плъгини на социалната мрежа LinkedIn, собственост на LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ (наричан по-долу „LinkedIn“). Плъгините на LinkedIn се разпознават по логото на LinkedIn или бутона „Share“ („Препоръчай“) на този уебсайт. При посещение на този уебсайт, плъгинът установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на LinkedIn. Така LinkedIn получава информацията, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона „Share“ на LinkedIn, докато сте влезли в профила си в LinkedIn, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с вашия профил в LinkedIn. Така LinkedIn може да свърже посещението на този уебсайт с вашия потребителски акаунт. Ние искрено да ви уведомим, че като доставчик на уебсайта ние нямаме познания за съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от LinkedIn. Можете да намерите подробности относно събирането на данни (цел, обхват, допълнителна обработка, използване) и за вашите права и настройки за защита на личните данни в Изявленията за поверителност на LinkedIn. LinkedIn предоставя тези указания на адрес http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.