IMPRESSUM

BEK Service GmbH
Westendstr. 2A
D-87439 Kempten (Allgäu)

E: info@bekservice.de
P: (+49) 831 93065616

Selskapets hovedkvarter: Kempten (Allgäu)
Registreringsdomstol: Kempten (Allgäu)
HRB: 14544
Skattenummer: 127/122/20552
Mva-identifikasjonsnummer: DE322920054
Administrerende direktør: Iman Khabazi Koma

I den grad telemedier med journalistisk-redaksjonelt utformede tilbud (som nyhetsbrev) gjengis, er ansvarlig:
Iman Khabazi Coma

Yrkesansvarsforsikring: ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf

W3C-samsvar

Dette nettstedet ble opprettet i henhold til de gyldige anbefalingene fra World Wide Web Consortium (W3C).

W3C publiserer standarder og nettretningslinjer for utvikling av Internett-teknologier som fremmer fremgangen til Internett og sikrer interoperabilitet (www.w3.org).

En W3C-gyldig kildekode er grunnkravet for god søkemotoroptimalisering og barrierefrie nettsider. Med den såkalte «Validatoren» kan du sjekke om nettsider er opprettet i samsvar med retningslinjene.

Den W3C-kompatible implementeringen av (X)HTML og CSS-programmering er en kvalitetsfunksjon for profesjonelle nettsteder.

Ansvarsfraskrivelse:

Ansvar for innhold:
Innholdet på siden vår ble laget med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er oppdatert, fullstendig eller korrekt. I henhold til § 7 ledd 1 er vi som tjenesteleverandør ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til alminnelige lover. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke lagret og overført tredjepartsinformasjon eller å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det tidspunkt hvor kunnskap om en konkret lovovertredelse er kjent. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil dette innholdet fjernes umiddelbart.

Før du saksøker oss, setter vi pris på et skriftlig varsel fra deg. Uten forutgående kontakt vil kostnadene ved en juridisk advarsel bli avvist som grunnløse i betydningen plikten til å avbøte skade. Ubegrunnede advarsler og/eller opphørs- og avstå-erklæringer vil bli besvart direkte med en negativ deklaratorisk handling eller verre.

Ansvar for lenker:
Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne tredjeparts nettsteder, som vi ikke har noen innflytelse på innholdet i. Derfor kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De koblede sidene ble sjekket for mulige lovbrudd på tidspunktet for koblingen. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på tidspunktet for koblingen. En permanent kontroll av innholdet på de koblede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete bevis på en krenkelse. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett:

Alle artikler i Postillon er lisensiert under en Creative Commons (ikke-kommersiell) lisens og kan brukes med en lenke og/eller attribusjon til originalkilden. I den grad innholdet på denne siden ikke er laget av operatøren, overholdes opphavsretten til tredjeparter. Spesielt innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Informasjonskapsler:
Informasjonskapsler er små filer som gjør det mulig å lagre spesifikk, enhetsrelatert informasjon på brukerens tilgangsenhet (PC, smarttelefon, etc.). På den ene siden tjener de brukervennligheten til nettsider og dermed brukerne (f.eks. lagring av påloggingsdata). På den annen side tjener de til å samle inn statistiske data om nettsidebruk og for å kunne analysere dem for å forbedre tilbudet. Brukere kan påvirke bruken av informasjonskapsler. De fleste nettlesere har en mulighet til å begrense eller fullstendig forhindre lagring av informasjonskapsler. Det påpekes imidlertid at bruken og spesielt brukervennligheten er begrenset uten informasjonskapsler.

Tilbakekall, endringer, rettelser og oppdateringer:
Brukeren har rett til å be om gratis informasjon om personopplysningene som er lagret om ham. I tillegg har brukeren rett til å korrigere uriktige data, blokkering og sletting av sine personopplysninger, forutsatt at det ikke er noen juridisk forpliktelse til å beholde dem.

Data beskyttelse
Omfang:
Denne databeskyttelseserklæringen klargjør brukere om typen, omfanget og formålet med innsamling og bruk av personopplysninger av den ansvarlige leverandøren på denne nettsiden (heretter kalt «tilbud»). Det juridiske grunnlaget for databeskyttelse finnes i Federal Data Protection Act (BDSG) og Telemedia Act (TMG).

Håndtering av personopplysninger:
Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere en person, det vil si informasjon som kan spores tilbake til en person. Dette inkluderer navn, e-postadresse eller telefonnummer. Men også data om preferanser, hobbyer, medlemskap eller hvilke nettsider noen har sett på er personopplysninger. Personopplysninger samles inn, brukes og videreformidles kun av leverandøren dersom dette er tillatt ved lov eller dersom brukerne samtykker til datainnsamlingen.

Kontakt:

Ved kontakt med leverandøren (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), lagres informasjonen som oppgis av brukeren med det formål å behandle forespørselen og i tilfelle det oppstår oppfølgingsspørsmål.

Støvelhempe
Bootstrap-lisens og opphavsrett: «MIT-lisensen (MIT) Copyright (kaffe) 2011-2014 Twitter, Inc. Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler («Programvaren») , for å handle med programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og tillate personer som programvaren er gitt til å gjøre så, underlagt følgende betingelser: Ovennevnte copyright-melding og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren. PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN ANDRE PROGRAMVAREN. PROGRAMVARE.»
Kilde: https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE

opphavsrett

Strukturen og innholdet på nettsiden er opphavsrettsbeskyttet av BEK Group Service. Duplisering av informasjon eller data, spesielt bruk av tekster, deler av tekst eller bilder samt bruk av kodelinjer fra nettsiden krever vårt forhåndssamtykke.

Data beskyttelse

Takk for din interesse for nettstedet vårt og selskapet vårt. Beskyttelse av dine personopplysninger er svært viktig for oss. Nedenfor informerer vi deg i detalj om håndteringen av dine data. Selvfølgelig overholder vi alle lovbestemmelser i Federal Data Protection Act (BDSG), Telemedia Act (TMG) og andre databeskyttelsesforskrifter.

Datainnsamling og behandling

Det er generelt ikke nødvendig å oppgi personopplysninger for å bruke nettstedet vårt. Kun tilgangsdata uten personlig referanse lagres, for eksempel navnet på internettleverandøren din, siden du besøker oss fra, navnene på de forespurte filene og datoen de ble åpnet. Disse dataene evalueres utelukkende for å forbedre tilbudet vårt og tillater ikke å trekke noen konklusjoner om din person.

Personopplysninger, på den annen side, samles kun inn hvis du gir oss dem frivillig. Dette kan for eksempel skje ved registrering av vårt nyhetsbrev.

Bruk og utlevering av personopplysninger

Personopplysningene som samles inn på nettsiden vår vil bli brukt til å behandle dine henvendelser. Dine data vil kun bli behandlet og brukt til rådgivning, reklame og markedsundersøkelsesformål med ditt uttrykkelige samtykke.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden. For å gjøre dette, vennligst kontakt BEK på e-postadressen info@bekgroup.de.

Hvis du har registrert deg for å motta vårt nyhetsbrev ved å oppgi e-postadressen din, vil den bli brukt til våre egne reklameformål inntil du melder deg av nyhetsbrevet. Avmelding er mulig når som helst.

Bruk av Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker såkalte «cookies», tekstfiler som lagres på din datamaskin og muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av denne nettsiden (inkludert IP-adressen din) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettstedaktivitet for nettstedoperatører og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis loven krever det, eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på Googles vegne. Under ingen omstendigheter vil Google knytte IP-adressen din til andre Google-data. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende; Vi vil imidlertid påpeke for deg at i dette tilfellet kan du ikke bruke alle funksjonene på denne nettsiden i sin helhet. Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til behandling av data om deg av Google på den måten og for formålene som er angitt ovenfor.

Du kan protestere mot innsamling og lagring av dataene dine når som helst med virkning for fremtiden. I lys av diskusjonen om bruk av analyseverktøy med fulle IP-adresser, vil vi påpeke at, for å utelukke direkte personlig referanse, behandles IP-adresser kun i forkortet form på denne nettsiden, siden vi bruker Google Analytics med utvidelsen «_anonymizeIp()» .

Med unntak av siste avsnitt, er avsnittet om «Google Analytics» en eksempeltekst foreslått av Google, som anbefales å bruke. Dersom du som nettstedsoperatør benytter deg av tjenestene som tilbys der, bør du bruke tilleggstjenesten «_anonymizeIp()» som er nevnt for å overholde databeskyttelsesbestemmelsene best mulig. I tillegg bør rettsutviklingen tas i betraktning, særlig når det gjelder vurderingen av muligheten for innsigelse fra tilsynsmyndighetenes perspektiv.

Bruke Facebook «Like»-knappen

Nettstedet vårt bruker Facebook «Like»-knappen fra det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Heretter referert til som «Facebook» for kort. Facebook «Like»-knappen er merket med Facebook-logoen og en «f».

Når du besøker en side på nettstedet vårt som inneholder Facebook «Like»-knappen, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Innholdet i pluginet overføres direkte fra Facebook til nettleseren din, som integrerer den i nettsiden.

Ved å integrere pluginet mottar Facebook informasjonen om at du har åpnet den tilsvarende siden på nettstedet vårt. Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook tilordne besøket ditt til Facebook-kontoen din. Hvis du trykker på «Liker»-knappen eller legger inn en kommentar, overføres den tilsvarende informasjonen direkte fra nettleseren din til Facebook og lagres der.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av dataene samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt finner du i Facebooks databeskyttelsesinformasjon.

Hvis du ikke ønsker at Facebook skal samle inn data om deg via nettsiden vår, må du logge ut av Facebook før du besøker nettsiden vår.

Databeskyttelseserklæring for bruk av Google+

Innsamling og avsløring av informasjon: Du kan bruke Google+-knappen for å publisere informasjon over hele verden. Du og andre brukere mottar personlig tilpasset innhold fra Google og partnerne våre via Google+-knappen. Google lagrer både informasjonen du har gitt +1 for innhold og informasjon om siden du så på da du klikket på Google+-knappen. Din +1 kan vises som et varsel sammen med profilnavnet og bildet ditt i Google-tjenester, for eksempel i søkeresultater eller i Google-profilen din, eller andre steder på nettsteder og annonser på Internett. Google registrerer informasjon om +1-aktivitetene dine for å forbedre Google-tjenester for deg og andre. For å kunne bruke Google +1-knappen trenger du en globalt synlig, offentlig Google-profil, som minst må inneholde navnet som er valgt for profilen. Dette navnet brukes i alle Google-tjenester. I noen tilfeller kan dette navnet også erstatte et annet navn du brukte da du delte innhold via Google-kontoen din. Identiteten til Google-profilen din kan vises til brukere som kjenner e-postadressen din eller har annen identifiserende informasjon om deg. Bruk av informasjonen som samles inn: I tillegg til formålene som er forklart ovenfor, vil informasjonen du oppgir bli brukt i samsvar med gjeldende Googles databeskyttelsesforskrifter. Google kan publisere samlet statistikk om brukernes +1-aktivitet eller gi dem videre til brukere og partnere, for eksempel utgivere, annonsører eller tilknyttede nettsteder.

Bruk av XING-plugins (XING-deleknapp)

«XING Share-knappen» brukes på nettstedet vårt. Når du går inn på denne nettsiden, vil nettleseren din kort opprette en forbindelse til serverne til XING AG («XING»), som «XING Share Button»-funksjonene (spesielt beregningen/visningen av tellerverdien) er utstyrt med. XING lagrer ingen av dine personlige data når du går inn på denne nettsiden. Spesielt lagrer ikke XING noen IP-adresser. Det er heller ingen evaluering av din bruksatferd via bruk av informasjonskapsler i forbindelse med «XING-dele-knappen». Du kan få tilgang til gjeldende databeskyttelsesinformasjon på «XING Share Button» og tilleggsinformasjon på denne nettsiden: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Bruk av LinkedIn Anbefal-knappen

Vår nettside inneholder plugins fra LinkedIns sosiale nettverk fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (heretter «LinkedIn»). integrert. Du kan kjenne igjen LinkedIn-pluginene på LinkedIn-logoen eller «Del-knappen» («Anbefal») på denne nettsiden. Når du besøker denne nettsiden, opprettes en direkte forbindelse mellom nettleseren din og LinkedIn-serveren via plugin. LinkedIn mottar informasjonen om at du har besøkt denne nettsiden med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn «Del»-knappen mens du er logget på LinkedIn-kontoen din, kan du koble innholdet på denne nettsiden til din LinkedIn-profil. Dette gjør at LinkedIn kan knytte besøket ditt på denne nettsiden til brukerkontoen din. Vi vil påpeke at som leverandør av sidene har vi ingen kunnskap om innholdet i dataene som overføres eller hvordan de brukes av LinkedIn. Detaljer om datainnsamling (formål, omfang, videre behandling, bruk) samt om dine rettigheter og innstillingsmuligheter finnes i LinkedIns databeskyttelsesinformasjon. LinkedIn gjør denne informasjonen tilgjengelig på http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.