AFDRUK

BEK Service GmbH Westendstr. 2A D-87439 Kempten (Allgäu) E: info@bekservice.de P: (+49) 831 93065616 Hoofdkantoor: Kempten (Allgäu) Handelsregister: Kempten (Allgäu) HRB: 14544 Belastingnummer: 127/122/20552 BTW-identificatienummer: DE322920054 Directeur: Iman Khabazi Koma Voor zover telemedia met journalistiek-redactionele inhoud (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven) worden weergegeven, is de verantwoordelijke persoon: Iman Khabazi Koma Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf W3C-conformiteit Deze website is gemaakt volgens de geldende aanbevelingen van het World Wide Web Consortium (W3C). Het W3C geeft normen en webrichtlijnen uit ter bevordering van de ontwikkeling van internettechnologieën en zorgt voor interoperabiliteit (www.w3.org). Een W3C-valide broncode is de basisvereiste voor een goede zoekmachineoptimalisatie en toegankelijke websites. Met behulp van de zogenaamde “validator” kunt u controleren of websites conform de richtlijnen zijn gemaakt. De W3C-conforme implementatie van (X)HTML- en CSS-programmering is een kwaliteitskenmerk voor professionele websites. Vrijwaring: Aansprakelijkheid voor inhoud: De inhoud van onze pagina’s is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garantie geven voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de inhoud. Volgens § 7 lid 1 zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om opgeslagen of doorgestuurde informatie van derden te controleren op mogelijke illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of te blokkeren volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid voor dergelijke informatie is pas mogelijk vanaf het moment dat we kennis hebben van een specifieke wetsovertreding. Bij het bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. Voordat u ons aanklaagt, stellen we het op prijs als u ons eerst schriftelijk op de hoogte stelt. Zonder voorafgaand contact zullen de kosten van een juridische waarschuwing in het kader van de verplichting tot schadebeperking als ongegrond worden afgewezen. Ongegronde waarschuwingen en/of verklaringen tot staking zullen direct worden beantwoord met een negatieve vaststellingsprocedure of erger. Aansprakelijkheid voor links: Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen garantie geven voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen op het moment van koppeling. Illegale inhoud was op het moment van koppeling niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet redelijk. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Auteursrecht: Alle artikelen in de Postillon vallen onder een Creative Commons-licentie (niet voor commercieel gebruik) en kunnen worden gebruikt met een link en/of verwijzing naar de oorspronkelijke bron. Voor zover de inhoud op deze pagina’s niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder worden de inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Als u desondanks op de hoogte bent van een inbreuk op het auteursrecht, vragen wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij het bekend worden van inbreuken op het auteursrecht zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen. Cookies: Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om specifieke, op het apparaat gerelateerde informatie op te slaan op het apparaat van gebruikers (pc, smartphone, etc.). Ze dienen enerzijds ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus voor de gebruikers (bijv. opslag van login-gegevens). Anderzijds worden ze gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren om het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen invloed uitoefenen op het gebruik van cookies. De meeste browsers hebben een optie waarmee het opslaan van cookies kan worden beperkt of volledig kan worden voorkomen. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en met name het gebruikersgemak zonder cookies beperkt kunnen zijn. Intrekking, wijzigingen, correcties en updates: De gebruiker heeft het recht om op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is. Privacyverklaring Toepassingsgebied: Deze privacyverklaring informeert gebruikers over de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke aanbieder op deze website (hierna “aanbod” genoemd). De wettelijke basis voor gegevensbescherming is te vinden in de federale wet op gegevensbescherming (BDSG) en de wet op telemedia (TMG). Omgaan met persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens zijn informatie waarmee een persoon identificeerbaar is, dus gegevens die teruggevoerd kunnen worden naar een persoon. Dit omvat de naam, e-mailadres of telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby’s, lidmaatschappen of welke websites iemand heeft bezocht, vallen onder persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven door de aanbieder als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruikers toestemming geven voor de gegevensverzameling. Contact opnemen: Bij het contact opnemen met de provider (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn. Bootstrap Bootstrap-licentie en auteursrecht: “The MIT License (MIT) Copyright (coffee) 2011-2014 Twitter, Inc. Hierbij wordt toestemming verleend aan iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de “Software”) verkrijgt, om de software zonder beperkingen te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, sublicentiëren en/of verkopen, en om personen aan wie de software is verstrekt dit te laten doen, onder de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingsverklaring moeten in alle kopieën of substantiële delen van de software worden opgenomen. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “AS IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE EISEN, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTAANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.” Bron: https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE auteursrechten De structuur en inhoud van de website zijn auteursrechtelijk beschermd door BEK Group Service. Het kopiëren van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of beeldmateriaal, evenals het gebruik van code-regels van de website vereist onze voorafgaande toestemming. Privacyverklaring Hartelijk dank voor uw interesse in onze website en ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens. Hierbij houden wij uiteraard rekening met alle wettelijke bepalingen van de federale wet op gegevensbescherming (BDSG), de telemediawet (TMG) en andere gegevensbeschermingswetten. Verzameling en verwerking van gegevens Voor het gebruik van onze website is het in principe niet nodig om persoonlijke gegevens te verstrekken. Alleen toegangsgegevens zonder persoonlijke referenties worden opgeslagen, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt, de namen van de opgevraagde bestanden en hun oproepdatum. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod te verbeteren en geven geen conclusies over uw persoon. Persoonlijke gegevens worden echter alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief. Gebruik en bekendmaking van persoonlijke gegevens De persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze website worden gebruikt om uw vragen te verwerken. Verwerking en gebruik van uw gegevens voor advies-, reclame- en marktonderzoeksdoeleinden vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst. Neem hiervoor contact op met BEK via het e-mailadres info@bekgroup.de. Als u zich heeft aangemeld met uw e-mailadres om onze nieuwsbrief te ontvangen, wordt deze gebruikt voor onze eigen promotionele doeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelden is op elk moment mogelijk. Gebruik van Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten te leveren die verband houden met websitegebruik en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken, indien dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browser software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van uw gegevens voor de toekomst. Gezien de discussie over het gebruik van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat om directe identificatie van personen uit te sluiten, IP-adressen op deze website alleen verkort worden verwerkt, omdat we Google Analytics gebruiken met de extensie “_anonymizeIp ()”. Met uitzondering van de laatste alinea is het gedeelte over “Google Analytics” een voorbeeldtekst die door Google wordt aanbevolen. Als u als website-exploitant gebruikmaakt van de aangeboden services, dient u voor de best mogelijke naleving van de privacywetgeving de genoemde aanvullende dienst “_anonymizeIp ()” te gebruiken. Bovendien moet met name met betrekking tot de beoordeling van de mogelijkheid van bezwaar rekening worden gehouden met de juridische ontwikkeling vanuit het oogpunt van de toezichthoudende autoriteiten. Verwendung des Facebook “gefällt mir- Buttons” Unser Internetauftritt verwendet den Facebook “Gefällt mir- Button” des sozialen Netzwerkes facebook.com, deren Betreiber die Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ist. Nachfolgend kurz “Facebook” genannt. Der Facebook “Gefällt mir- Button” ist mit dem Facebook Logo einem “f” gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die den Facebook “Gefällt mir-Button” enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie den “gefällt-mir-Button” betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte denDatenschutzhinweisen von Facebook. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google+ Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google +-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf den Google+-Button angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, welches zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites. Nutzung von XING-Plugins (XING Share-Button) Auf unserer Webseite wird der “XING Share-Button” eingesetzt. Beim Aufruf dieser Internetseite wird über Ihren Browser kurzfristig eine Verbindung zu Servern der XING AG (“XING”) aufgebaut, mit denen die “XING Share-Button”-Funktionen (insbesondere die Berechnung/Anzeige des Zählerwerts) erbracht werden. XING speichert keine personenbezogenen Daten von Ihnen über den Aufruf dieser Internetseite. XING speichert insbesondere keine IP-Adressen. Es findet auch keine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies im Zusammenhang mit dem “XING Share-Button” statt. Die jeweils aktuellen Datenschutzinformationen zum “XING Share-Button” und ergänzende Informationen können Sie auf dieser Internetseite abrufen:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Nutzung von LinkedIn Recommend-Button Auf unserer Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerks LinkedIn der LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend “LinkedIn”). integriert. Die LinkedIn-Plugins erkennen Sie an dem LinkedIn-Logo oder dem “Share-Button” (“Empfehlen“) auf dieser Webseite. Wenn Sie diese Webseite besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem LinkedIn-Server hergestellt. LinkedIn erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse diese Webseite besucht haben. Wenn Sie den LinkedIn “Share-Button” anklicken während Sie in Ihrem LinkedIn-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte dieser Internetseite auf Ihrem LinkedIn-Profil verlinken. Dadurch kann LinkedIn den Besuch dieser Webseite Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn erhalten. Details zur Datenerhebung (Zweck, Umfang, weitere Verarbeitung, Nutzung) sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten können Sie den Datenschutzhinweisen von LinkedIn entnehmen. Diese Hinweise stellt LinkedIn unter http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv zur Verfügung.